eskatzailearen datuakArgazkietarako informaturiko baimena

Horrenbestez, zugana jotzen dugu, zure familiako adin gabekoen argazkiak argitaratzeko baimena eskatu nahi dizugulako. Argazki horiek triptikoetan, karteletan eta Berangoko Web ofizialean argitaratzeko baimena eskatzen dizugu.Kontuan izan egokiak izango direla, euren irudiari kalterik egin gabe.Hori guztia kontuan hartuz, esandako jardueretan egindako argazkietan nire seme/alaba(k) agertzen bad(ir)a, argazki horiek argitaratzeko BAIMENA EMATEN DUT.

Erantzukizunpeko adierazpena, arrisku-taldekoa ez dela eta arrisku-taldeko ezein kiderekin ez dela bizi dioena.

Bai adierazi baduzu, zehaztu: Entitate honek gauzatuko du jarduera: Proposatutako jarduera: Data: Nire erantzukizunpean adierazten dut goiburuan agertzen diren datuak dituen pertsonak (interesduna) adierazitako entitateak gauzatuko dituen jardueretan parte hartu dezala eskatzen dudala. Horretarako, entitateak berak eskuragarri jarritako informazioa arretaz irakurri dut eta parte hartzeko baldintzak onartzen ditut, nire konpromisoa adierazten dut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurriak betetzeko eta nire gain hartzen dut COVID-19arekin kutsatzeko aukeraren erantzukizun erabatekoa.

Adierazten dut interesdunak betetzen dituela parte-hartzeari, informatzeko betebeharrari eta baimen informatuari buruzko baldintzak onartzea eskatzen den dokumentuan onartua izateko adierazitako baldintzak, eta ez dela arrisku-taldekoa.

Adierazten dut interesduna ez dela arrisku-taldekoa den inorekin bizi, edo hala izanik ere, bere erantzukizunpean hartzen duela parte jardueran.

Konpromisoa hartzen dut osasun-egoera egunero jakinarazteko, eta bertaratzen ez bada, arrazoia jakinarazteko (eskuko telefonoaren edo beste bitartekoren baten bidez). COVID-19aren inguruko nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen dokumentua onartzea.

Irakurri ditut eta onartzen ditut nahitaezko higiene- eta prebentzio-neurri pertsonalen dokumentuan adierazitako konpromisoak.
Zuk emandako datuak ORTZADAR, S.L. enpresaren ardurapeko fitxategian sartuko dira, eta Udalari, Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta beste zenbait zerbitzu-medikuri eman ahal izango zaizkio, eskatutako zerbitzuak behar bezala kudeatu ahal izateko. Eta Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko 15/1999 Lege Organikoaren arabera zure datuak zuzentzeko, ezabatzeko edo horiei aurka egiteko eskubidea daukazu; horretarako, eskaera bat luzatu beharko duzu helbide honetara: ORTZADAR, S.L., Plaza Landabaso, 12 – 3 B – 48015 Bilbao (Bizkaia).

Antzokia


SANTA ANA


BERANGOETA


Liburutegia